Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd). Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’ en de kosten van het consult.
Zaterdag 19 aug - 9 sept 2017

Eén op Eén sessies

Creëer opmerkelijke veranderingen in je leven

Silvia en Michel faciliteren en ondersteunen je met de her-verbinding met de vonk van inspiratie ook wel de Ziel of het hogere Zelf genoemd. Deze verbinding is het belangrijkste aspect voor een vreugdevol, zinvol en geïnspireerd leven. Vaak is deze verbinding tijdelijk niet waarneembaar door bijvoorbeeld; beperkende geloofsovertuigingen, moeilijke relaties, een destructieve innerlijke dialoog, verslaving of een te grote gehechtheid aan zaken die je weer dient los te laten. Een verbroken verbinding houdt je af van het overvloedige leven dat je verlangt.

1 op 1 met Silvia

Als energetisch therapeute te Vlaardingen begeleid en coach ik jou wanneer je door omstandigheden bent vastgelopen in het leven. Dit kan zich uiten middels lichamelijke en/of psychische problemen, vermoeidheid, depressieve gevoelen, angsten, relatieproblemen of andere problemen die jouw vreugde in de weg staan. Tijdens mijn werk maak ik gebruik van energiewerk, ademhaling en coaching. Door het creëren van een veilige ruimte en gebruik te maken van de bewuste ademhaling, kun je makkelijker bij je gevoel komen en contact maken met de diepere lagen in jezelf.

1 op 1 met Michel

Ons lichaam en verstand is een uniek, geavanceerd en kwetsbaar instrument. Wanneer de balans tussen gevoel en verstand ontregeld raakt kunnen er problemen of geestelijke en lichamelijke ongemakken ontstaan. Mijn kwaliteit is om je te helpen ontdekken wat er nu werkelijk ten grondslag ligt aan je problemen, klachten of ongemakken samen met het doorbreken van oude patronen en overtuigingen. En belangrijker nog; hoe je jezelf weer kunt terug brengen naar een juiste balans en kwaliteit van leven. Michel is aangesloten bij de vereniging van natuurgeneeskundig therapeuten, VNT. bekijk de vergoedingen.
Wij werken onder andere met mensen die:
consult met Michel en Silvia Tomaello
 • default_title

  Hun gedachten niet meer stil kunnen krijgen

 • default_title

  Al geruime tijd moe zijn en nauwelijks energie meer hebben

 • default_title

  Hun emoties niet meer de baas zijn

 • default_title

  De relatie zoeken tussen de problematiek en hun huidige levenssituatie

 • default_title

  Moeite hebben met grenzen stellen

 • default_title

  Zichzelf niet op de 1e plaats durven zetten zonder egoïstisch te zijn

 • default_title

  Niet meer bij hun gevoel kunnen komen

 • default_title

  Last hebben van hun hooggevoeligheid

 • default_title

  Teveel in weerstand, boosheid of irritatie leven

 • default_title

  Moeite hebben met bepaalde mensen in hun leven

 • default_title

  Graag hun intuïtie willen versterken

 • default_title

  Bereid zijn tot verandering om problemen op te lossen

 • default_title

  Met hun lifestyle hun eigen gezondheid willen ondersteunen

 • default_title

  Bewust hun eigen leven willen creëren met meer rust en balans

 • default_title

  De sprankeling en de vreugde weer terug willen brengen in hun leven

 • Show More
Stacks Image 870713
 • default_title

  Wilt u een afspraak maken? Gebruik dan bovenstaande button of bel Silvia: 0610-698986 of Michel 0653-848541

 • default_title

  Vul de gevraagde gegevens in het formulier van het online-afspraken systeem. Deze gegevens worden gebruikt op uw factuur.

 • default_title

  Een consult van 60 minuten bedraagt € 135,-

 • default_title

  Bij het maken van een afspraak stemt u in met de algemene voorwaarden van de praktijk.

 • default_title

  Betalingen geschieden na het consult d.m.v. contante betaling of Pin.

 • default_title

  Een sessie kun je tot uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos annuleren hierna zal bij afwezigheid de afspraak in rekening worden gebracht.

 • default_title

  Bij het boeken van een consult gaat u automatisch akkoord met ons privacy beleid inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • default_title

  Geef je liever de voorkeur aan coaching kijk dan op coaching website: www.coachingvlaardingen.nl.

 • Show More
Parkeer-informatie
Wij creëren de ruimte waar je tot inzicht kunt komen
Blijft u liever thuis boek dan een sessie via telefoon, facetime of skype
Stacks Image 871046
Stacks Image 871036